วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ไปถ่ายงานลูกค้าที่ฝรั่งเศส
น้องที่บริษัทเพิ่งตามคณะลูกค้าไปถ่ายที่ประเทศฝรั่งเศสมา เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันค่ะ
น้องบอกว่าที่ฝรั่งเศสอากาศกำลังดี